empresa Spółka - łączymy spółki firmowe

Spółka - łączymy spółki firmowe

Logotipo
W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty powiązane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - zwyczaj zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - treść protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki werdyktu stwierdzającego nieważność. Dodatkowo publikacja zawiera wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych również w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można wziąć poprzez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Oferta:

Nome: Spółka - łączymy spółki firmowe
Endereço: Wyszogród 09-450, ul. Tatarakowa 62
Funcionários: Władysław Godlewski, Lesław Dobrucki, Witold Janiszewski, Henryk Arciszewski, Emil Kaczorowska, Albin Bagiński, Sławomir Golka, Łukasz Gawkowski,


Data adicionada: 23-12-2019