empresa Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Logotipo
Jak odczytywać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego również wprowadzenia w fundamentalne zadania prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik na rzecz wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W publikacji szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, opisano interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej lub usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący rozmowa telefoniczna z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę jakkolwiek również tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - oraz korespondencji e-mail

Oferta:

Nome: Kursant - kursy językowe we Wrocławiu
Endereço: Bochnia 32-700, ul. Świerkowa 27
Funcionários: Tadeusz Karaś, Jan Burzyński, Bernard Domachowski, Szczepan Arctowski, Artur Mikuś, Albin Karaś,


Data adicionada: 16-06-2020