empresa Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości

Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości

Logotipo
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych także dla rejentów i komorników sądowych. Będzie on przydatny na rzecz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a podobnie dla osób poszukujących informacji odnośnie do postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również niektórych innych ustaw. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jakie mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się wyjątkowo do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezmiernie istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a zarówno licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Oferta:

Nome: Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości
Endereço: Wolsztyn 64-200, ul. Bazarowa 47
Funcionários: Władysław Filipowicz, Stanisław Kaja, Karol Gadowski, Konrad Minion, Robert Dancewicz, Tomasz Gościniak, Wojciech Brzozowski, Albin Bagiński,


Data adicionada: 12-12-2019