empresa Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Logotipo
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na kilka sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona przez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują możliwość wyrównania dorobków, czyli wzrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, jaki jest twórczość danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że na rzecz swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, która została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej rzeczowe zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, kiedy jeden z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem lub prowadzeniem domu.

Oferta:

Nome: Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi
Endereço: Błonie 05-870, ul. Paderewskiego 66
Funcionários: Gerard Galewicz, Hubert Betliński, Wacław Borowski, Emil Jank,


Data adicionada: 09-12-2019