empresa Kancelaria Adwokacka RAJ zaprasza

Kancelaria Adwokacka RAJ zaprasza

Logotipo
W artykule położono pchnięcie na reprezentacja przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone pozostały rozważania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały również przemiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podwyższenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakim sposobem i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu również inkwizycyjności postępowania karnego.

Oferta:

Nome: Kancelaria Adwokacka RAJ zaprasza
Endereço: Bielawa 58-260, ul. Dworcowa 21
Funcionários: Feliks Frydrychowicz, Walenty Józefowicz,


Data adicionada: 14-03-2020