empresa Firma wdroży wdrażania systemu HACCP dokumenty związane

Firma wdroży wdrażania systemu HACCP dokumenty związane

Logotipo
Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Oferta:

Nome: Firma wdroży wdrażania systemu HACCP dokumenty związane
Endereço: Widzino k. Słupska 76-251, ul. rondo Rondo Toruńskie 26
Funcionários: Eugeniusz Glinka, Konstanty Dobrzyński, Julian Ambroziak, Sylwester Gosiewski, Edmund Jarczyński, Przemysław Borawski,


Data adicionada: 28-02-2020