empresa Firma prawnicza poprowadzi sprawy cywilne

Firma prawnicza poprowadzi sprawy cywilne

Logotipo
Komentarz do kodeksu cywilnego uwzględnia najświeższy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, m.in. przez ustawy: - z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks społeczny także niektórych innych ustaw dotyczącego skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz 1104). Celem nowych rozwiązań jest zwłaszcza skrót podstawowych terminów przedawnienia poprzez wprowadzenie krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem aktywności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata

Oferta:

Nome: Firma prawnicza poprowadzi sprawy cywilne
Endereço: Biały Bór k. Grudziądza 86-302, ul. Kopernika 87
Funcionários: Rafał Fornalski, Henryk Jerzmanowski, Edmund Śruba, Lesław Dobrzański, Krzysztof Filipowicz, Lucjan Jagodziński, Maciej Borowski, Janusz Fijewski, Maciej Jabłoński, Dominik Andrzejewski,


Data adicionada: 02-04-2020