empresa Biuro prawne poprowadzi sprawy cywilne

Biuro prawne poprowadzi sprawy cywilne

Logotipo
Strona www przeznaczona jest dla sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. Znajdziesz tutaj przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia: pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia,

Oferta:

Nome: Biuro prawne poprowadzi sprawy cywilne
Endereço: Bialaczow 26-307, ul. Ludwika Grzemskiego 7
Funcionários: Jan Dołęga-Zakrzewski, Leszek Boguski, Julian Gołębiewski, Rudolf Brzana, Paweł Buczyński, Alojzy Broll,


Data adicionada: 07-03-2020