empresa Biuro KADRIX - prowadzenie dokumentacji

Biuro KADRIX - prowadzenie dokumentacji

Logotipo
Celem audytu jest analiza wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników oraz innych dokumentów (np. wewnętrznych procedur, regulaminy itp.) niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Podsumowaniem audytu jest pisemny raport wraz z wnioskami i rekomendacjami oraz wzorami dokumentów. Każda część akt osobowych powinna zawierać wykaz znajdujących się w niej oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia i dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Novum jest to, że oświadczenia i dokumenty znajdujące się w częściach A,B i C, powiązane ze sobą tematycznie można przechowywać w wydzielonych częściach, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery A1, B1, C1 i kolejne. W takim wypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń oraz dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części. Zapraszamy do naszej firmy

Oferta:

Nome: Biuro KADRIX - prowadzenie dokumentacji
Endereço: Białowieża 17-230, ul. Emilii Plater 87
Funcionários: Artur Dudek, Konrad Bieniasz, Konrad Gąsiorowski, Leopold Jagałła, Jarosław Gawkowski, Józef Kaczanowski, Stefan Kasprzyk, Wiktor Jarmakowski, Stefan Karwowski, Norbert Janowski,


Data adicionada: 12-12-2019