empresa Biuro handlowe Zaprasza do swojej hurtowni

Biuro handlowe Zaprasza do swojej hurtowni

Logotipo
Zagadnienia przedstawione na stronie zainteresują z pewnością nie tylko studentów oddziałów prawa i ekonomii, jednakże także mogą okazać się użyteczne na rzecz praktyków - uczestników obrotu gospodarczego, chcących usystematyzować swoją wiedzę innymi słowy wynaleźć rozwiązanie konkretnych problemów. Prawo spółek handlowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Transformacje w spółkach Prawo upadłościowe Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Skutki ogłoszenia upadłości Postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości Lista wierzytelności Układ w upadłości Likwidacja masy upadłości Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości Postępowanie upadłościowe w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Prawo restrukturyzacyjne Zakres i kropka nad i postępowania Sąd i sędzia-komisarz Nadzorca i zarządca Uczestnicy postępowania Spis wierzytelności Zgromadzenie wierzycieli i Rada wierzycieli Układ Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne. Strona zostało wzbogacone o pytania otwarte, wspólnie z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić wysokość przygotowania do egzaminu innymi słowy kolokwium.

Oferta:

Nome: Biuro handlowe Zaprasza do swojej hurtowni
Endereço: Abramów 21-143, ul. Rzeźnicka 58
Funcionários: Henryk Horodecki, Mieczysław Gucwa, Jacek Jabłoński, Wiesław Frydrychowicz, Władysław Jankowski, Lucjan Białas,


Data adicionada: 12-12-2019